~Dílna jako prostor, kde lidé vytvářejí nové hodnoty, kde pracují, tvoří. ~

Pojďme se společně rozvíjet a učit novým divadelním zkušenostem, věnovat se svému tělu a jeho pohybovým možnostem.
Budeme mít možnost rozvinout své pohybové i herecké dovednosti, osvojit si základy jevištního pohybu, improvizace i práce s hlasem. Kreativní individuální práce i práce ve skupině vám může též přispět k vlastnímu seberozvoji a sebepoznání, může vás podpořit v různých situacích vašeho života, nebo vám pomoci se na ně připravit.
Dílny budou probíhat formou 10 setkání od 4. 10. 2022 do 6. 12. 2022
Lektor: MgA. Lenka Gregarová (absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, oboru Divadlo a výchova)
Délka jedné lekce: 120 minut
Cena: 1 200,- (10 lekcí)
Maximální počet účastníků: 10

Pro více informací nebo přihlášení na dílny prosím volejte: +420 731 473 399 – Tereza Sochorová (administrativa)
nebo pište na e-mail: divadlokolarka@divadlokolarka.cz

Pokud máte dotaz ohledně přesného fungování dílen a jejich náplně, obraťte se na lektorku dílen:
+420 606 055 191 – Lenka Gregarová, gregarova.l@gmail.com

 

Lektoři

Přihláška
Divadelní dílny pro seniory

  Účastník kurzu

  Zákonný zástupce (je-li účastník nezletilý)


  Po vyplnění a odeslání formuláře Vám bude zaslán email s veškerými pokyny k platbě, včetně čísla bankovního účtu a variabilního symbolu.


  Vámi uvedené údaje slouží pouze pro oprávněné zájmy Spolku CIRCULUS – Divadelního studia.

  Kontakt bude využit pouze pro účely řádného fungování činnosti spolku, kterých se přidružený člen účastní.

  Informace o zdravotním stavu jsou poskytovány z důvodu ochrany zdraví během kurzu a nebudou jakkoli jinak využity.