Hudebně dramatický kurz se zaměřuje na propojování divadla, hudby, rytmu a pohybu. Cílem je
propojit hudbu, zpěv a divadlo v co nejpřirozenější podobě, účastníci kurzu na základě základní
pěvecké průpravy poznají rytmické hry, voice-band, lidové divadlo i základy muzikálu. Rozvíjeny
budou hlasové, pěvecké, rytmické a všechny divadelní dovednosti. Základy hudebního vzdělání či
znalost hry na hudební nástroj není nutná, ale je vítána.

Lektor:
BcA. Terezie Čermáková

Přihláška do kurzu