Loutkové divadlo je výsostně výtvarné odvětví divadelní tvorby. Zahrnuje tvorbu pro děti i
dospělé. Důraz klade na hlasovou průpravu, práci s loutkou a rekvizitou. Jsou vítány všechny
rukodělné dovednosti s různými materiály, např. se dřevem, také šití či pletení. Pracuje
s hudební, rytmickou složkou. Nejdůležitější je schopnost hrát si.

Přihláška do kurzu