Loutkové divadlo je výsostně výtvarné odvětví divadelní tvorby. Zahrnuje tvorbu pro děti i
dospělé. Důraz klade na hlasovou průpravu, práci s loutkou a rekvizitou. Jsou vítány všechny
rukodělné dovednosti s různými materiály, např. se dřevem, také šití či pletení. Pracuje
s hudební, rytmickou složkou. Nejdůležitější je schopnost hrát si.

Kurz bude probíhat od září 2022.

Cena: 2 500,-/pololetí

 

Přesný rozvrh hodin bude upřesněn poslední týden v srpnu na základě počtu přihlášených účastníků. Konzultační hodiny budou probíhat 1. a 2. 9.

Lektoři

Přihláška
Divadelní kurz se zaměřením na loutkové divadlo

  Účastník kurzu

  Zákonný zástupce (je-li účastník nezletilý)


  Po vyplnění a odeslání formuláře Vám bude zaslán email s veškerými pokyny k platbě, včetně čísla bankovního účtu a variabilního symbolu.


  Vámi uvedené údaje slouží pouze pro oprávněné zájmy Spolku CIRCULUS – Divadelního studia.

  Kontakt bude využit pouze pro účely řádného fungování činnosti spolku, kterých se přidružený člen účastní.

  Informace o zdravotním stavu jsou poskytovány z důvodu ochrany zdraví během kurzu a nebudou jakkoli jinak využity.