Výtvarné umění a text jsou úzce propojené prvky každého divadelního tvaru. V kurzu
výtvarné umění a scénografie budou účastníci kurzu nacházet souvislost mezi výtvarným
symbolem, prostorem, výtvarným znakem a významem textu. Důraz je kladen na kresbu,
malbu i další výtvarné techniky včetně využití počítačových programů a různých digitálních
technologií, typických pro současné divadlo.

Přihláška do kurzu