Eva Petrželová, Mgr.

Založila Divadlo Kolárka a Divadelní studio Kolárka, které zastřešuje spolek CIRCULUS. Spolek nabízí široké veřejnosti platformu pro tvůrčí aktivity, také sebevzdělávání v umělecké oblasti související s divadlem a jevištní tvorbou. Eva Petrželová vychovala několik generací…

Lenka Gregarová, MgA.

Je absolventkou divadelní fakulty JAMU, oboru Divadla a výchovy. Věnuje se jak divadlu, tak divadelnímu lektorství nebo tanci. Tanec a s ním spojenou hudbu má ráda od malička. Má několikaletou praxi v divadelní práci se…