Je absolventkou divadelní fakulty JAMU, oboru Divadla a výchovy. Věnuje se jak divadlu, tak divadelnímu lektorství nebo tanci. Tanec a s ním spojenou hudbu má ráda od malička. Má několikaletou praxi v divadelní práci se všemi věkovými skupinami a také zkušenosti s vedením divadelních kurzů, dílen, workshopů. V divadelním spolku CIRCULUS působí od roku 2019.

Portfolio Lenky naleznete zde.

Kurzy