Je absolventkou oboru Divadla a výchovy na JAMU v Brně. Divadlo je pro ni nekonečnou inspirací a prostorem, ve kterém člověk může být vším. Vedle divadla stejně tak dýchá pro hudbu, konkrétně pak pro zpěv, hru na klavír, kytaru a akordeon. Má za sebou soustavnou pedagogickou praxi na ZUŠ, ve volnočasovém centru i jako divadelní lektorka při vedení jednorázových workshopů. Vedle práce pedagoga se nevyhýbá ani hereckým zkušenostem, které považuje za nezbytnou součást pro svou praxi.

Portfolio Terezie naleznete zde.

 

Kurzy