Divadelní kurz si klade za cíl seznámit své účastníky s divadlem obecně, nahlédnout do všech jeho složek a zjistit, co divadelní umění v celé své šíří obnáší a nabízí. Účastníci se seznámí se všemi složkami divadla, jako je dramaturgie, režie, herecká či pohybová průprava. V pokročilejších skupinách si účastníci projdou inscenačním procesem a zkusí si vytvořit vlastní divadelní tvar.

Přihlášení účastníci budou následně rozděleni do skupin podle věku.

Kurz bude probíhat od září 2023.

Cena:
dospělí 3200 Kč/pololetí
děti a studenti 2700 Kč/pololetí

 

Přesný rozvrh hodin bude upřesněn první týden v září na základě počtu přihlášených účastníků (a jejich školních rozvrhů). Konzultační hodiny budou probíhat od 31.8 do 1.9.2023 a dále od 4.9 do 8.9.2023, vždy v čase od 13:00 do 17:00, v Divadle Kolárka, Kollárova 8, Blansko.

Lektoři

Přihláška
Divadelní kurz

  Účastník kurzu

  Zákonný zástupce (je-li účastník nezletilý)


  Po vyplnění a odeslání formuláře Vám bude zaslán email s veškerými pokyny k platbě, včetně čísla bankovního účtu a variabilního symbolu.


  Vámi uvedené údaje slouží pouze pro oprávněné zájmy Spolku CIRCULUS – Divadelního studia.

  Kontakt bude využit pouze pro účely řádného fungování činnosti spolku, kterých se přidružený člen účastní.

  Informace o zdravotním stavu jsou poskytovány z důvodu ochrany zdraví během kurzu a nebudou jakkoli jinak využity.