Divadelní studio Kolárka, stejně jako Divadlo Kolárka, zřizuje spolek CIRCULUS. Začátky spadají do roku 2011. Od té doby vzniklo mnoho projektů a divadelních představení pro děti i dospělé.

Divadelní studio nabízí kurzy, workshopy i zapojení se do divadelních projektů různého charakteru. Nabídka zahrnuje možnosti jak pro děti, tak dospívající i dospělé. Základním kamenem je seznámení se se základy divadelní tvorby, divadelní mluvou, chápání divadelních znaků, hledání osobního projevu, tvůrčího potenciálu zúčastněných a radost z tvorby.

Zaměřujeme se na propojení všech uměleckých žánrů s divadelní tvorbou. Hledáme a inspirujeme se jak ve výtvárném umění, tak v pohybu, tanci, zpěvu i v literární a scénáristické tvorbě. Toto propojení nabízí možnost seberealizace a osobnostního rozvoje. Absolventi divadelních kurzů se mohou stát členy Divadla Kolárka.

Většina kurzů je ukončena výstupy pro veřejnost. Vedení kurzů je profesionální a zkušení lektoři se snaží připravit takový program, aby si každý zúčastněný přišel na své.

Divadlo Kolárka je otevřeným prostorem, na jehož půdě se můžete potkat s nejrůznějšími uměleckými žánry. Chtěli bychom přispět k rozšíření kulturní tradice v Blansku, ukázat možnosti tvorby, vytvořit místo pro setkávání se a sdílení divadelních zážitků.

Kontaktní osoby

Tereza Sochorová
administrativa
+420 731 473 399
divadlokolarka@divadlokolarka.cz

Eva Petrželová
umělecký šéf
+420 777 187 607

Divadelní studio Kolárka

Kollárova 8, 678 01 Blansko

Provozovatel

Spolek CIRCULUS
Lažánky 81, 678 01 Blansko

IČ: 75095181
DIČ: CZ75095181
Č. účtu: 2302071719/2010

Spolek CIRCULUS provozuje také Divadlo Kolárka
Kollárova 8, 678 01 Blansko
www.divadlokolarka.cz