Divadelní studio Kolárka poskytuje nabídku mimoškolních aktivit uměleckého směru pro děti,
mládež a kurzy pro dospělé. Zaštiťuje také vzdělávací workshopy, měnící se s aktuální
nabídkou a potřebami veřejnosti: tvůrčí dílny, hudební kurzy, pohybové divadlo, pantomima,
výtvarné divadlo.