Divadelní dílny pro seniory

~Dílna jako prostor, kde lidé vytvářejí nové hodnoty, kde pracují, tvoří. ~ Pojďme se společně rozvíjet a učit novým divadelním zkušenostem, věnovat se svému tělu a jeho pohybovým možnostem. Budeme mít možnost rozvinout své pohybové…

Divadelní kurz

Divadelní kurz si klade za cíl seznámit své účastníky s divadlem obecně, nahlédnout do všech jeho složek a zjistit, co divadelní umění v celé své šíří obnáší a nabízí. Účastníci se seznámí se všemi složkami divadla, jako…

Divadelní kurz se zaměřením na loutkové divadlo

Loutkové divadlo je výsostně výtvarné odvětví divadelní tvorby. Zahrnuje tvorbu pro děti i dospělé. Důraz klade na hlasovou průpravu, práci s loutkou a rekvizitou. Jsou vítány všechny rukodělné dovednosti s různými materiály, např. se dřevem, také šití…

Divadelní kurz se zaměřením na hudbu a zpěv

Hudebně dramatický kurz se zaměřuje na propojování divadla, hudby, rytmu a pohybu. Cílem je propojit hudbu, zpěv a divadlo v co nejpřirozenější podobě, účastníci kurzu na základě základní pěvecké průpravy poznají rytmické hry, voice-band, lidové divadlo…

Lektoři

Eva Petrželová, Mgr.

Založila Divadlo Kolárka a Divadelní studio Kolárka, které zastřešuje spolek CIRCULUS. Spolek nabízí široké veřejnosti platformu pro tvůrčí aktivity, také sebevzdělávání v umělecké oblasti související s divadlem a jevištní tvorbou. Eva Petrželová vychovala několik generací milovníků divadla.…

Lenka Gregarová, MgA.

Je absolventkou divadelní fakulty JAMU, oboru Divadla a výchovy. Věnuje se jak divadlu, tak divadelnímu lektorství nebo tanci. Tanec a s ním spojenou hudbu má ráda od malička. Má několikaletou praxi v divadelní práci se všemi věkovými…

Terezie Čermáková, MgA.

Je absolventkou oboru Divadla a výchovy na JAMU v Brně. Divadlo je pro ni nekonečnou inspirací a prostorem, ve kterém člověk může být vším. Vedle divadla stejně tak dýchá pro hudbu, konkrétně pak pro zpěv, hru…