Divadelní kurz

Divadelní kurz si klade za cíl seznámit své účastníky s divadlem obecně, nahlédnout do všech jeho složek a zjistit, co divadelní umění v celé své šíří obnáší a nabízí. Účastníci se seznámí se všemi složkami…

Divadelní kurz se zaměřením na loutkové divadlo

Loutkové divadlo je výsostně výtvarné odvětví divadelní tvorby. Zahrnuje tvorbu pro děti i dospělé. Důraz klade na hlasovou průpravu, práci s loutkou a rekvizitou. Jsou vítány všechny rukodělné dovednosti s různými materiály, např. se dřevem, také šití…

Lektoři

Eva Petrželová, Mgr.

Založila Divadlo Kolárka a Divadelní studio Kolárka, které zastřešuje spolek CIRCULUS. Spolek nabízí široké veřejnosti platformu pro tvůrčí aktivity, také sebevzdělávání v umělecké oblasti související s divadlem a jevištní tvorbou. Eva Petrželová vychovala několik generací…

Lenka Gregarová, MgA.

Je absolventkou divadelní fakulty JAMU, oboru Divadla a výchovy. Věnuje se jak divadlu, tak divadelnímu lektorství nebo tanci. Tanec a s ním spojenou hudbu má ráda od malička. Má několikaletou praxi v divadelní práci se…