Divadelní kurz seznámí účastníky všech věkových kategorií s divadelní tvorbou, aby zjistili, co divadelní umění v celé své šíří nabízí a obnáší a rozvinuli svůj talent. Účastníci se seznámí s herectvím, s pohybovou a hlasovou průpravou, se základy dramaturgie,…

Kurz se zaměřením na rozvoj divadelních dovedností. Účastníci budou mít možnost získávat a rozvíjet své divadelní zkušenosti v rámci pohybové průpravy, herecké průpravy, improvizace, práce s hlasem nebo práce ve skupině. Kurz tvoří 10 lekcí. 1x týdně,…

Výtvarné umění a text jsou úzce propojené prvky každého divadelního tvaru. V kurzu výtvarné umění a scénografie budou účastníci kurzu nacházet souvislost mezi výtvarným symbolem, prostorem, výtvarným znakem a významem textu. Důraz je kladen na kresbu,…

Loutkové divadlo je výsostně výtvarné odvětví divadelní tvorby. Zahrnuje tvorbu pro děti i dospělé. Důraz klade na hlasovou průpravu, práci s loutkou a rekvizitou. Jsou vítány všechny rukodělné dovednosti s různými materiály, např. se dřevem, také šití…

Hudebně dramatický kurz se zaměřuje na propojování divadla, hudby, rytmu a pohybu. Cílem je propojit hudbu, zpěv a divadlo v co nejpřirozenější podobě, účastníci kurzu na základě základní pěvecké průpravy poznají rytmické hry, voice-band, lidové divadlo…