Divadelní kurz seznámí účastníky všech věkových kategorií s divadelní tvorbou, aby zjistili, co divadelní umění v celé své šíří nabízí a obnáší a rozvinuli svůj talent.
Účastníci se seznámí s herectvím, s pohybovou a hlasovou průpravou, se základy dramaturgie, režie. V pokročilejších skupinách účastníci projdou inscenačním procesem a vytvoří vlastní divadelní tvar.

Lektoři:
MgA. Lenka Gregarová
Mgr. Eva Petrželová

Přihláška do kurzu