Informační schůzky pro účastníky kurzu (seznámení s prostorem divadla, domluva na rozvrhu) se uskuteční:
1.9 (10:00 – 17:00)
2.9 (13:00 – 17:00 )

V případě podrobnějších informací a dotazů kontaktujte Mgr. Evu Petrželovou na telefonním čísle 777 187 607.